Vliegseizoen > Vluchten

 

Het vliegseizoen begint omstreeks begin april en loopt door tot ongeveer eind september. Dat betekent dat vanaf het voorjaar tot aan het najaar (lente en zomer) africhtings- en wedvluchten worden gehouden. U kunt dus gedurende ca. 24 weken uw duiven inzetten op deze vluchten. Bij het begin van elk seizoen wordt een vliegprogramma samengesteld. Hierin worden alle vluchten met bijbehorende gegevens, zoals inkorfdagen, inkorftijden, lossingsdagen e.d., vastgelegd.

 

De onderverdeling is als volgt:

  • Vitesse. Vluchten voor oude duiven tot ± 300 km.
  • Midfond. Vluchten voor oude duiven van ± 300 tot ± 500 km.
  • Eendaagse Fond. Vluchten voor oude duiven van ± 500 tot ± 800 km.
  • Overnacht Fond. Vluchten voor oude duiven boven de 800 km.
  • Tweede Tour. Vluchten voor oude duiven tot ± 500 km.
  • Jonge duiven. Vluchten tot ± 400 km.
  • Jonge duiven. Marathon. Vluchten tot ± 500 km.
  • Na-tour. Vluchten voor oude- en jonge duiven tot ± 300 km.
  • Speciale vluchten. Afstanden van ± 800 tot ± 1200 km.

 

Iedereen is vrij om naar eigen keuze, aan een of meer bovengenoemde categorieën, deel te nemen. In elke categorie kunnen kampioenschappen worden behaald. Op verenigings-, kring-, afdelings- en nationaal niveau.

 

De lossingsplaatsen liggen grotendeels in België, Frankrijk en Spanje. De langste wedvlucht wordt georganiseerd vanuit Barcelona en de te overbruggen afstand bedraagt omstreeks 1200 km. De resultaten van elke individuele wedvlucht worden vermeld in de uitslag. Ook weer op verenigings-, kring-, afdelings- en nationaal niveau. Jaarlijks kan een tentoonstelling worden gehouden. Elk verenigingslid wordt dan de gelegenheid geboden zijn of haar beste (mooiste) duiven te laten bewonderen. Ook op de tentoonstelling zijn de nodige prijzen te behalen. In het winterseizoen worden maandelijks vergaderingen gepland.